การตั้งชื่อหน้า

  1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล แก้ไขชื่อหน้าในกล่องข้อความด้านบน                                wt
  2. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก