การจัดรูปแบบข้อความ

  1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล ให้เลือกที่แถบ เสมือนจริง จะปรากฏเมนูสำหรับ จัดรูปแบบข้อความa
  2. กดปุ่ม เปิด/ปิด แถบเครื่องมือ เพื่อแสดงแถบเครื่องมือเพิ่มเติมb
  3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบข้อความได้ โดยดูจากตารางถัดไป
  4. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ด้านขวามือให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก                         c

 

ตารางอธิบายเครื่องมือ ข้อ 3.

a1 หมายถึง ทำตัวหนา b1 หมายถึง กำหนดรูปแบบทั่วไปของข้อความ
a2 หมายถึง ทำตัวเอียง b2 หมายถึง ขีดเส้นใต้ข้อความ
a3 หมายถึง ทำเส้นขีดทับข้อความ b3 หมายถึง จัดข้อความแบบเท่ากันทั้งซ้ายและขวา
 a4 หมายถึง รายการแบบหัวข้อ b4 หมายถึง เปลี่ยนสีตัวอักษร
a5 หมายถึง รายการแบบตัวเลข b5 หมายถึง ล้างรูปแบบข้อความ
a6 หมายถึง แสดงเป็นย่อหน้ารายละเอียด b6 หมายถึง เพิ่มสัญลักษณ์พิเศษ
a7 หมายถึง เพิ่มเส้นแบ่งแนวนอน b7 หมายถึง ลดย่อหน้า
a8 หมายถึง จัดข้อความชิดซ้าย b8 หมายถึง เพิ่มย่อหน้า
a9 หมายถึง จัดข้อความกึ่งกลาง b9 หมายถึง ย้อนกลับที่แก้ไข
a10 หมายถึง จัดข้อความชิดขวา b10 หมายถึง กลับไปทำที่แก้ไข