การขอรหัสผ่านใหม่

pass

 1. ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ ตามวิธีการในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ แต่ยัง
       ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
 2. กดที่ข้อความ คุณจำรหัสผ่านไม่ได้? ในกรอบสีแดง
       ตามภาพ
 3. จะปรากฏหน้าลืมรหัสผ่าน ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล
       ลงในกล่องข้อความ แล้วกด ขอรหัสผ่านใหม่
 4. ระบบจะส่งลิ้งค์ไปที่อีเมลที่ใช้สร้างผู้ดูแลระบบ ให้กดที่
       ลิ้งค์ในอีเมลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
 5. จะปรากฏหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถกรอกรหัสผ่านด้วย
       ตนเองเองได้ หรือใช้รหัสที่ระบบกรอกไว้ให้ก็ได้ จากนั้นให้
       กด ล้างค่ารหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่จะถูกบันทึก