การกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เครื่องมือ จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก นำเข้า bb1
  3. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับนำเข้าไฟล์สำรองข้อมูล ให้กดที่ข้อความ WordPress
  4. กด Browse จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เลือกไฟล์ที่เคยสำรองข้อมูลไว้ จากนั้นกด Open
  5. กดปุ่ม อัปโหลดไฟล์และนำเข้า เพื่อกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรองข้อมูล
  6. จะปรากฏหน้ามอบหมายผู้เขียน ที่ดรอปดาวน์ให้เลือกเป็น admin จากนั้นกดส่ง ข้อมูลจะถูกกู้คืนจากไฟล์สำรองข้อมูล bb2