โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อปท.

ประกาศสำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ใบเสนอราคาสำหรับบริการจดโดเมน-ต่ออายุโดเมน-บริการพื้นที่วางเว็บไซต์ จะเป็นในนาม บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งราคาที่เสนอ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และจำหน่ายครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ขณะนี้ LocalGov59 ได้ออกรูปแบบธีมใหม่มาแล้ว มาพร้อมรูปแบบธีมที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ที่หลากหลาย พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน LocalGov59 มีโปรโมชั่นลดราคา* 50% สำหรับการเปลี่ยนธีม

*โปรโมชั่นลดราคา 50% ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2561 เท่านั้น
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธีมใหม่LocalGov59

ธีม

ประกาศเรื่องระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2559 เว็บไซต์ของท่านจะใช้งานได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดการสิ้นสุดระยะเวลาใช้งานฟรี ดังนี้

รุ่นที่อบรม ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1 รุ่นที่ 1-12

อบรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

1 มีนาคม 2560

รอบที่ 2 รุ่นที่ 1-15

อบรม ณ SIPA ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

30 มิถุนายน 2560

รอบที่ 3 รุ่นที่ 1-5

อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 พฤศจิกายน 2560

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจดโดเมน และเช่าเว็บโฮสติ้ง ที่ 089-969-2978 คุณอิษฎา

ภาพบรรยากาศการอบรม รอบที่ 3

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศการอบรม รอบที่ 2

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7| รุ่นที่ 8รุ่นที่ 12 | รุ่นที่ 14 | รุ่นที่ 15|

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงานตามนโยบายภาครัฐ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
2. เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,000 องค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. โดเมนเนมของหน่วยงาน สำหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ภายใต้โดเมนหลักของโครงการ http://www.localgov59.in.th เป็นเวลา 1 ปี
2. พื้นที่เว็บโฮสติ้ง สำหรับวางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 1 ปี ขนาด 1 GB
3. อบรมพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 วันเต็ม
4. มีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบปัญหา หลังจบการอบรม หรือหลังจากนำเว็บไซต์ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว
5. มี Template ให้หน่วยงานเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานถึง 5 Template โดยเลือกใช้งานได้ 1 Template
6. เอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

สิ่งที่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. โลโก้ของหน่วยงาน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png รวมถึงไฟล์รูปภาพประกอบอื่นๆ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เป็นไฟล์ Text หรือไฟล์มาตรฐาน .doc หรือ .odt หรือ .pdf
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
4. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
5. ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
6. เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และต้องการนำขึ้นเว็บไซต์
7. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
8. ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
9. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องการให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
10. ตัวอย่างข้อมูลคลังความรู้ ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
11. ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย
12. ผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13. รายละเอียดของ Social Network ที่ต้องการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์ออกไป
*** ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาได้ในวันอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปใช้งานต่อยอดได้ทันที
ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำมา ทางโครงการจัดเตรียมครื่องคอมพิวเตอร์บริการให้ท่านตลอดการอบรม จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาโครงการ

1. พื้นที่วางเว็บไซต์ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 – 1 มีนาคม 2560
2. โดเมนเนมหน้าเว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2561
3. โดเมนเนมภายใต้เว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29กุมภาพันธ์ 2559 – 1 มีนาคม 2560 เช่นเดียวกับพื้นที่วางเว็บไซต์