การเพิ่มหน้าบนเว็บไซต์

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนหน้าใหม่
  3. ทำการเพิ่มเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
  4. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก
  5. ตั้งค่าให้แสดงบนเมนู สามารถดูรายละเอียดได้ใน บทที่ 5 หัวข้อการปรับแต่งเมนู