การจัดลำดับรูปภาพในสไลด์แบนเนอร์

  1. ที่หน้าแก้ไขสไลด์ ที่รายการรูปภาพ คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่รูปที่ต้องการจัดลำดับ แล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ โดยรูปภาพจะแสดงเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
  2. ที่เมนูด้านขวา กดปุ่ม Save Slide ข้อมูลจะถูกบันทึก